Комунікаційне забезпечення діяльності громадських організацій

те, що завжди в тренді
Вітаю, друже!

Якщо павутиння інтернет-мережі сплелося так, що ми зустрілися на цій сторінці,
то це неспроста. Трафік там, де тренди, чи не так?

Ми — освітньо-професійна магістерська програма «Комунікаційне забезпечення діяльності громадських організацій» Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Не лякайся такої кількості слів у нашій назві. Це лише тест на рівень твоєї сміливості.
Ти його склав успішно. Виклики та складні тексти тобі до снаги.

Тепер можна переходити до змісту.


3 причини, чому саме ми?
Ми — єдина в Україні освітньо-професійна програма з інформаційного та комунікаційного забезпечення діяльності громадських організацій.
До навчального процесу залучені провідні фахівці галузі зв'язків із громадськістю, лідери громадських організацій, представники інформаційних служб.
Фокус навчання — на вимогах ринку: вмінні створювати високоякісний медійний контент із використанням сучасних мультимедійних технологій.
Що ти опануєш разом з нами?
1
Зрозумієш роль громадських організацій у сучасному суспільстві.
2
Познайомишся із різноманітними аспектами роботи фахівця з комунікацій.
3
Дізнаєшся про тренди комунікаційної сфери.
4
Зрозумієш принципи менедженту громадських організацій.
5
Опануєш правові та етичні засади діяльності громадських організацій.
6
Навчишся розуміти та прогнозувати поведінку споживача.
7
Підготуєшся до комунікаційної стійкості в умовах кризи та інформаційної війни.
8
Ознайомишся з процесами фандрейзингу та лобіювання.
9
Здобудеш навички риторичної майстерності та спічрайтингу.

А ще на тебе чекають авторські курси та майстер-класи
від лідерів комунікаційної сфери
Андрій Федорів
Експерт з маркетингу, підприємець, спікер, засновник FEDORIV та FEDORIV Hub, голова правління Всеукраїнської рекламної коаліції (2012-2016).
Ірина Раненко-Свірі
Керівник напрямку роботи з проєктами міжнародної технічної допомоги комунікаційного холдингу Атлантик Груп, колишній керуючий директор та директор по роботі з клієнтами Pleon Talan.
Ірина Золотаревич
Ексрадник Прем'єр-міністра України зі зв'язків із громадськістю, співзасновник Школи державних комунікацій, консультант з репутаційного менеджменту.
Які дисципліни будуть у твоєму розкладі?
Громадянське суспільство
Дисципліна створена для формування знань студентів про розвиток та функціонування громадянського суспільства в Україні та закордоном.
Її завдання полягає в розкритті змісту поняття «громадянське суспільство» та вивченні концептуальних засад розвитку громадянського суспільства.
Репутаційний менеджмент
Важливим елементом в арсеналі навичок професійного комунікатора є вміння швидко реагувати та попереджати можливі репутаційні ризики. Завдяки цій дисципліні студенти дізнаються про актуальні проблеми менеджменту громадських організацій та спробують знайти оптимальне рішення у розв'язанні цих проблем.
Інформаційно-комунікаційна стратегія громадських організацій
Дисципліна передбачає вивчення сутності та місії ГО в сучасному суспільстві та фіксування сучасних трендів сфери інформації та комунікації. Студенти дізнаються про процеси фандрейзингу та лобіювання.
Поведінка споживача
Фахівці з комунікації мають досконало розуміти споживача — його потреби, мотиви, бажання та прагнення. Здобувши ці знання, студенти зможуть розробляти комунікаційні стратегії, знаходити інсайти та розробляти ефективну комунікацію.
Публічне мовлення
Ми впевнені, що публічне мовлення — це мистецтво, а навички риторичної майстерності та спічрайтингу є одними з найважливіших для фахівців з комунікації. Тому студенти не лише вивчатимуть теорію, а й постійно практикуватимуться та поліпшуватимуть свій рівень ораторської майстерності.
Кросмедійні стартапи та інноваційні проєкти
Мета дисципліни — навчити студентів створювати кросмедійні стартапи з урахуванням необхідних для цього умов. А саме — дати розуміння принципів організації інноваційного проєкту. Особлива увага приділяється психологічним аспектам керування проєктом та формуванню і підтримці репутації.
Інноватика в комунікаціях неприбуткових організацій
Студентам надається можливість вивчення інноватики як науки та дослідження найновіших та найактуальніших комунікаційних тенденцій у галузі.
Управління проєктами
Основним завданням проєктного управління є досягнення цілей комунікаційного процесу, а завданням цієї дисципліни — розуміння всіх етапів створення та керування проєктами в громадських організаціях.
Практикум із журналістики
Завдання дисципліни — надати студентам теоретичні знання та, найголовніше, навички підготовки журналістських матеріалів для традиційних та нових медіа.
Знайомся — це команда наших викладачів!
В.В. РІЗУН
Доктор філологічних наук, професор, директор Інституту журналістики.
Т.В. КОВТУН
Гарант програми.
Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри реклами та зв'язків
з громадськістю.
Ю.М. ШАФАРЕНКО
Кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри реклами та зв'язків
з громадськістю.
О.В. ЧЕКМИШЕВ
Доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри соціальних комунікацій, а також тренер із журналістики
та ефективних соціальних комунікацій.
М.С. ГУРИЦЬКА
Кандидат політичних наук,
доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю.
В.Є. ШАБЛІОВСЬКИЙ
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю. Експерт із кризових комунікацій із багаторічним досвідом.
Л.А. ЯРОШЕНКО
Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв'язків
з громадськістю. Комунікаційний менеджер національних та міжнародних соціальних проєктів, експерт із комунікацій у громадському секторі.
Н.М. ГРИЦЮТА
Доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри реклами та зв'язків з громадськістю.
"Україна вже не перший десяток років намагається стати громадянським суспільством, тобто суспільством, в якому думка громадськості відіграє вирішальну роль. Звісно, для цього необхідні підготовлені фахівці у галузі громадських комунікацій, тому що комунікації, інформаційна діяльність, вміння налагодити і підтримувати інтерактивний зв'язок із членами громади, між різними спільнотами громадян – сьогодні вже недостатньо бути для цього талановитим аматором.

Треба бути стратегом, володіти відповідними навичками і знати світовий досвід, треба знатися на психології, соціології, технологіях інтегрованих комунікацій тощо. Власне, все це враховано у програмі підготовки магістрів "Комунікаційне забезпечення діяльності громадських організацій". Перш ніж готувати таку програму я, звісно, радилася з фахівцями, з тими, хто нині працює "в полі". Їхня думка була для мене, як гаранта, визначальною: такі фахівці в Україні конче необхідні. На роботу в ГО приходять журналісти, психологи, соціологи, інженери, лікарі. Всі ці люди — фахівці своєї справи, але ГО — не конструкторське бюро і не лікарня, при всій моїй повазі до цих професій, ГО — це не медіа і не психотерапевтична клініка. І, водночас, ГО може працювати в будь-якій із цих сфер, захищаючи інтереси відповідних груп громадян. Якщо узагальнити сказане, можу вивести формулу: здорове суспільство — це громадянське суспільство.

Навчання за цією ОПП максимально зорієнтоване на реальні проблеми і пошук комунікаційних шляхів їхнього вирішення. Тому серед багатьох інших аспектів сучасних комунікацій значна увага приділяється таким питанням, як лобіювання, спонсоринг, краудсорсинг, запобігання і вихід із кризових ситуацій тощо".


Ковтун Тетяна Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю, член ГО Науково-методичної комісії з журналістики МОН України.

Відповіді на часті питання
1
Де ти зможеш пройти практику?
- Незалежна асоціація мовників України.
- Прес-служба Верховної Ради України.
- Академія української преси.
- ГО «Реанімаційний пакет реформ».
2
Які роботодавці потребуватимуть твоєї допомоги?
- Громадські організації та об'єднання.
- Державні структури.
- Органи самоврядування.
- Міжнародні організації.
- Благодійні фонди.
3
Що потрібно для вступу?
- Фахове вступне випробування.
- ЗНО з англійської мови.
1
З чого складається фахове вступне випробування?
Практичне завдання (написання есе щодо розбудови громадянського суспільства і ролі громадських організацій у цьому процесі в Україні), час для написання 120 хвилин.
2
Яка максимальна кількість баллів за есе?
Максимальна оцінка за практичне завдання складає 100 балів.
Які дати вступної кампанії потрібно знати?
12 травня – 5 червня
Реєстрація вступників для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови.
1 серпня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів; основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті.
5 – 22 серпня
Приймання заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування.
1 вересня
Рекомендації для зарахування бюджет.
6 вересня до 18.00
Подача документів для зарахування за державним замовленням.
11 вересня
Зарахування за державним замовленням.
А що кажуть наші студенти?
"Перед тим як вступити на цю магістерську програму, я вивчав журналістику. Загалом, я майже нічого не знав про спеціальність, на яку подавав документи. Щиро сподівався на те, що це не буде складно та не буде сильно відрізнятися від того, що я вивчав на журналістиці. Лише під час вступного іспиту я дізнався, що означає абревіатура КЗГО. Так, звучить доволі безвідповідально, зате щиро. Перед першими заняттями я хвилювався через те, що доведеться займатися чимось нецікавим протягом значного проміжку часу свого життя – під час навчання на магістратурі як мінімум.
Але все виявилось не так страшно та значно цікавіше, ніж я очікував. Нова інформація доповнювала знання, одержані під час навчання на журналістиці, а також з'явилися нові навички. А такі речі завжди актуальні, адже ніколи не можна бути впевненим у тому, чим ти будеш займатися за кілька років. Особливо мені сподобалось дізнаватися щось нове, пов'язане із соціологією, впливом на поведінку споживача, ораторським мистецтвом.
Тому, попри такий локальний напрям у самій назві «Комунікаційне забезпечення діяльності громадських організацій», на цій спеціальності можна здобути знання та цінні навички, які можуть знадобитися у вашій подальшій діяльності".
Анатолій Кузьменко
"Коли я тільки вступала на магістерську програму з комунікацій для громадських організацій, у мене була єдина мета — структурувати основні закономірності в роботі з ГО та перевірити, що дійсно працює на практиці. Загалом, якщо вас цікавлять змінотворці та змінотворчі процеси, то програма швидше вас підштовхне потрапити до спільноти. А це важливо на початку роботи в громадському секторі. Була приємно вражена, вивчаючи такі дисципліни, як поведінка споживача, репутаційний менеджмент, проєктний менеджмент та інші. Це дійсно дуже цікаво та цінно. Тому я вдячна за таку можливість та раджу вступати на цю магістерську програму".
Олександра Герт
"Ще під час навчання на бакалавраті я почала працювати у піар-агентстві й тому добре розуміла, як цей ринок функціонує. Адже серед клієнтів агенції було багато благодійних некомерційних організацій, котрі потребували нашої професійної допомоги. І саме тоді я зрозуміла, що можу бути корисною не тільки для бізнесу. Стало цікаво займатися вкрай важливими для суспільства речами.
Діалог некомерційних організацій із суспільством стає вкрай необхідним в умовах економічної нестабільності. Бути хорошим «за замовчуванням» у наш час важко не тому, що суспільство стало недовірливим і йому потрібні додаткові докази, обґрунтування, щоб повірити в чистоту намірів і ефективність результатів. А перш за все тому, що суспільство отримує величезну кількість незрозумілих інформаційних потоків.
На магістерській програмі ми вивчаємо, як правильно налаштувати роботу громадських організацій, використовуючи різноманітні методи та новітні тенденції з перспективою розвитку громадянського суспільства в Україні.
Також хотіла б навести думку одного з моїх колег, який вважає, що працюючи в соціально-благодійній сфері, ми свідомо відмовляємося від прагнення до спокійного життя. Тому що боротьба зі стереотипами — це наша місія! Робота в некомерційному секторі — завжди праця зі зміни свідомості, руйнування стереотипів. Це робота, заряджена високою ідеєю, а значить, в певному сенсі місіонерська".

Катерина Тимошенко

Маєш питання?
Напиши нам на імейл або в месенджер. Чи залиш коментар у формі зворотного зв'язку.
ij.pr.go@gmail.com
Вулиця Юрія Іллєнка, 36/1, Київ, 04119
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website